Deminas
   Cordobez


Söndagen den 16/10-16 gjordes MT . Hobbe var då två år och fem månader.

Beskrivning Poäng Max poäng
Samarbete förare 04 10
Samarbete TL 12 20
Gripa ta tag 5 m 15 15
Gripa ta tag 40 m 09 15
Gripa hålla 5 m 15 15
Gripa hålla 40 m 12 20
Gripa slita dra 5 m 10 10
Gripa slita dra 40 m 08 10
Förföljande 10 10
Förföljande gripande 09 15
Uthållighet 30 30
Social självsäkerhet 40 50
Social nyfikenhet 40 40
Socialt samspel 16 40
Handlingsförmåga 20 50
Anpassningsförmåga 40 50
Koncentration 30 50
Avreaktion 20 50
Minnesbilder 15 25
Rädsla 12 20
Aggressivitet 12 15
Aggressivitet 16 40
Skott 05 05
Imponer/hot 03 05
Delpoäng 1 134 160
Delpoäng II 261 440
Totalpoäng 396 600
     Deminas Cordobez

2016-03-06 gjordes exteriördelen, den utfördes av Bo Widerberg. Självklart blev min snygging godkänd

Deminas Cordobez

mmmm.

Deminas Cordobez

mmm.

Deminas Cordobez

m.

Deminas Cordobez