Deminas
   Cordobez

Deminas Cordobez genomförde BSE 2017-04-16 med godkänt resultat, beskriven av tyska domaren Anton Toni Spindler.

Vad är BSE

Rottweiler har, precis som många andra raser, en egen rasstandard. Det är en beskrivning i detalj hur en rottweiler skall se ut och vara. Denna rasstandard ”ägs” av rasens hemlands rasklubb – Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub, som förkortas ADRK.
Att ”äga” rasstandarden betyder i praktiken att det är den rasklubben som bestämmer hur en rottweiler ska vara. T.ex. bestämmer rasstandarden vad som är godkänd mankhöjd på en ras, huvudets utformning och hundens färger för att nämna tre vanliga detaljer.
ADRK har en ambition att beskrivning av Rottweiler ska se likadan över hela världen. BSE Breed Standard Evaluation, är ett internationellt socialt och mentalt prov samt utvärdering av hundens exteriör där all data som samlats in läggs i ADRK:s databas. Det innebär att alla resultat samlas på ett ställe, oavsett vilket land provet utförs i.

Deminas Cordobez

Deminas Cordobez

mmmm.

Deminas Cordobez